Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam

Giới thiệu về chiếc áo dài Việt Nam. Hôm nay chính là một ngày đặc biệt nhất của tất cả phụ nữ Việt Nam, đó chính là ngày 20/10. Người Việt có xu hướng có thêm 1 ngày kỉ niệm ngoài những ngày quốc tế nhất định. Việt Nam có hai ngày dành cho thiếu nhi, ngày thứ...

Read more

FaceBook